جریمه حق تمبر

تعداد امتیاز: 1

جریمه حق تمبر

جریمه حق تمبر

چکیده :

مطابق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

جریمه حق تمبر

مطابق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. به مثالهای زیر که در خصوص جریمه حق تمبر می باشد توجه فرمایید:

مثال 1- شرکت افق در تاریخ 1388/5/25 تحت شماره 165412 و مبلغ یک میلیارد ریال سرمایه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در تاریخ 1388/6/8 خلاصه اساسنامه آن جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی گردید. با توجه به مفروضات ذیل حق تمبر و در صوزت تعلق جریمه، جریمه حق تمبر متعلق را محاسبه نمایید.

الف- در صورتی که حق تمبر سرمایه شرکت در تاریخ 88/6/15 پرداخت شود:

حق تمبر سرمایه 2.000.000=0.002*1.000.000.000

ب- در صورتی که حق تمبر سرمایه شرکت در تاریخ 88/8/1 پرداخت شود:

حق تمبر سرمایه 2.000.000=0.002*1.000.000.000

جریمه حق تمبر سرمایه 4.000.000=2*2.000.000

جمع اصل و جریمه حق تمبر سرمایه 6.000.000=4.000.000+2.000.000

ج- بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 89/2/20 سرمایه شرکت از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش می یابد و مصوبه یاد شده در مورخ 89/3/20 در اداره ثبت شرکتها ثبت می گردد. در صورتی که حق تمبر افزایش سرمایه در تاریخ 89/7/27 پرداخت شود:

میزان افزایش سرمایه 1.000.000.000=1.000.000.000-2.000.000.000

حق تمبر افزایش سرمایه 2.000.000=0.002*1.000.000.000

جریمه حق تمبر افزایش سرمایه 4.000.000=2*2.000.000

جمع اصل و جریمه حق تمبر افزایش سرمایه 6.000.000=4.000.000+2.000.000

مثال 2- سرمایه شرکت نوین در تاریخ 87/1/15 مبلغ 3.000.000.000 ریال بوده است. این شرکت در تاریخ 87/2/25 سرمایه خود را به مبلغ 2.500.000.000 ریال کاهش داده و در تاریخ 87/7/22 به مبلغ 3.200.000.000 ریال افزایش داده است، در این صورت حق تمبر بابت افزایش سرمایه عبارت است از:

افزایش سرمایه ای که حق تمبر آن باید مطالبه شود 200.000.000=3.000.000.000-3.200.000.000

حق تمبر افزایش سرمایه 400.000=0.002*200.000.000

به این مطلب امتیاز دهید

نظرخود را با ما درمیان بگذارید

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

نظرات سایر دوستان