مقالات

مثال هایی برای بدهکار حساب و بستانکار حساب

مثال هایی برای بدهکار حساب و بستانکار حساب

ما در این مقاله با ذکرمثال هایی برای بدهکار حساب و بستانکار حساب سعی کرده ایم تا شما کاربران گرامی را هر چه بیشتر با مفهوم بدهکار و بستانکار آشنا کنیم .    

روش ثبت و نوشتن دفاتر روزنامه و کل

روش ثبت و نوشتن دفاتر روزنامه و کل

برای یادگیری روش ثبت و نوشتن دفتر روزنامه ابتدا باید بتوانیم رویداد های مالی را به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم و حسابهای بدهکار و بستانکار را از هم به خوبی تشخیص دهیم و بتوانیم اآنها را شناسایی کنیم.

دفاتر قانونی کدامند

دفاتر قانونی کدامند

در آموزش های قبل حسابداری را تعریف کردیم؛ با استفاده کنندگان از حسابداری آشنا شدیم؛ رویدادهای مالی را تجزیه و تحلیل کردیم و اثرات آنها را بر معادله و حسابها بررسی کردیم .
دفاتر قانونی کدامند ؟برای پاسخ به این سوال باید با روش ثبت رویدادهای مالی بصورت قانونی آشنا شویم.

بدهکار حساب و بستانکار حساب

بدهکار حساب و بستانکار حساب

ما رویداد مالی را در حسابها ثبت می کنیم. در واقع رویداد مالی تحت عنوان حسابها ثبت و نگهداری می شوند. برای هر رویداد حسابهای مربوط به نام ان رویداد را ایجاد می نمایند. مثلا وقتی میگوییم حساب بانک باید رویداد های مربوط به بانک را در ان ثبت کنیم یا هر وقت میگوییم حساب سرمایه رویداد های مربوط به سرمایه در ان ثبت میگردد.

اجزاء و عناصر حسابداری

اجزاء و عناصر حسابداری

در این مطلب ما به توضیح اجزاء و عناصر حسابداری خواهیم پرداخت. اجزاء و عناصر حسابداری: داراییها و بدهیها و سرمایه و درآمد و هزینه ها عناصر حسابداری هستند که در حسابداری آنها را بصورت زیر تعریف نموده اند:

تعریف حسابداری

تعریف حسابداری

از زمانهای بسیار قدیم که فعالیت های اقتصادی بسیار ساده و در جهت امرار معاش بوده، تا این زمان که روابط تجاری بسیار گسترده شده و وسعت بسیار زیادی پیدا کرده اند، کنترل حسابها و دخل و خرج مد نظر و هدف بوده است. در ضمن امروزه نیاز به ارائه اطلاعات و وضعیت مالی برای گسترش روابط اجتماعی و توسعه روز افزون تجارت و ایجاد ارتباط بین المللی بسیار مشهود است.