تالار اصلی

برای ایجاد تاپیک جدید، ابتدا باید وارد سیستم شوید

خدمات ایلیا حساب

شرکت حسابداری نمونه با تمرکز بر آماده سازی و برنامه ریزی مالیاتی، برای کلیه شرکت های هر اندازه (بزرگ و کوچک ) و همچنین برای افراد حقیقی پلن مجزا ارائه میدهند . موسسه حسابداری معتبر معمولا برنامه استخدام خود را بر جذب حسابدار رسمی عضو جامعه پایه گذاری می نمایند و تمامی حسابداران خود را با قوانین مالیاتی فعلی ( قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و قانون تجارت و ... ) مسلط می نمایند. ...
مشاهده تاپیک

مشکل ورود تعداد کالا در برنامه برتر

من برنامه برتر خریدم گزینه ورود تعداد کالا را پیدا نمیکنم ...
مشاهده تاپیک