درباره ما

تعداد امتیاز: 2

درباره ما

چکیده :


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

آرش حسینی

در سال 1374 در رشته حسابداری وارد دانشگاه تهران شدم. از ابتدای ورود به دانشگاه خیلی علاقه مند بودم که بتوانم در کنار تحصیل برای خود در زمینه حسابداری شغلی پیدا کنم ولی متاسفانه تا سال سوم دانشگاه در یافتن شغل ناموفق بودم. در ترم هفتم توانستم بعنوان کمک حسابدار در یک شرکت بازرگانی که در زمینه واردات قطعات سخت افزاری کامپیوتر فعالیت می کرد مشغول بکار شوم و تا آخر دانشگاه نیز در همان شرکت مشغول بکار بودم، ولی متاسفانه در آن شرکت هیچ پیشرفتی نداشتم و فقط اسناد حسابداری را بایگانی می کردم و اموری مانند وصول مطالبات، امور بانکی (امور تحصیلداری) آن شرکت را انجام می دادم. از آن بدتر اینکه در آن شرکت هیچ یک از حسابداران به من کمکی نکرد و هیچکدام از آنها سوالات من را بدرستی پاسخ نمی داد و همه بنوعی از پاسخ به سوالات حسابداری من طفره می رفتند. خیلی ناامید بودم ولی چاره ای نداشتم و باید به کار ادامه می دادم.

بالاخره در سال 1378 در رشته حسابداری از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم و از آن روز همه روزه در نیازمندی های روزنامه ها بدنبال شغل حسابداری بهتر و پیشرفت شغلی بودم. این بار در یک شرکت تولیدی مشغول بکار شدم ولی متاسفانه تمامی مواردی که در شرکت قبلی با آن درگیر بودم (بایگانی، تحصیلداری و غیره) در این شرکت نیز تکرار شد درگیر آنها شدم.

برای پیشرفت شغلی تصمیم گرفتم به کلاس آموزشی بروم و در آن زمان کلاس های آموزشی که جهاد دانشگاهی برگزار می کرد بسیار مشهور و مورد تایید همگان بود. در دوره حسابداری کاربردی ثبت نام کردم ولی متاسفانه در این دوره  نیز هیچ چیز جدیدی که در کار اجرایی حسابداری برای من مفید باشد بدست نیاوردم. مجدد در کلاس های حسابداری زیادی ثبت نام کردم و دوره گذراندم ولی همه آنها هم مثل هم بودند و فقط در زمینه آموزش تئوری حسابداری فعالیت می کردند که در عمل و در کار اجرائی حسابداری کمکی به من نکردند.

دیگر تسلیم شدم و تصمیم گرفتم که حسابداری را از صفر شروع کنم و همین کار را هم انجام دادم. این بار نیز در شرکتی تولیدی برای خود شغلی پیدا کردم و از بایگانی اسناد حسابداری شروع بکار کردم.

در این 18 سال سابقه کاری خود در تمامی بخش های حسابداری مانند بخش های حسابداری مالی، حقوق و دستمزد، انبار ، دارائی ثابت، فروش، حسابداری صنعتی و غیره مشغول بکار بوده ام و در تمامی بخش ها بصورت کاملاً کاربردی و اجرایی درگیر کار بوده ام.

هم اکنون 6 سال است که مدیر مالی یک شرکت تولیدی صنعتی بزرگ در زمینه ساخت ادوات حفاری چاه نفت هستم، همچنین مشاور مالی یک شرکت بازرگانی معظم در خصوص  واردات رایانه و نوت بوک و همچنین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت خدمات حسابداری و مالیاتی پردازش ارقام رایان هستم.

همیشه آرزو داشتم که ای کاش مرجع و محلی وجود داشت تا حسابداری را بصورت کاملاً کاربردی و اجرایی مانند آنچه در حسابداری شرکتها و موسسات انجام می شود را به حسابداران تازه کار می آموخت، ولی با وجود اینکه کلاس های آموزشی بسیاری را گذراندم هیچگاه هیچکدام از آنها در کار اجرایی برای من کاربرد نداشت.

هم اینک آن آرزو تحقق یافته و نام آن "حسابدار برتر" است و تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حسابداری با مراجعه به این سایت و استفاده از فایل های دانلودی آموزش تصویری، صوتی و متنی که در زمینه کلیه مباحث حسابداری، مالیاتی و بیمه بصورت کاملاً کاربردی تولید گردیده و در سایت قرار داده می شود می توانند بسرعت دانش حسابداری اجرایی خود را کامل کرده و به راحتی وارد بازار کار حسابداری شوند. البته علاوه بر دوستان تازه کار، حسابدار برتر محلی است که اساتید و حسابداران باسابقه نیز می توانند با مراجعه به این سایت همیشه دانش حسابداری و مالیاتی و بیمه خود را بروز نگه داشته و همیشه از آخرین اخبار و اطلاعات حسابداری و مالیاتی بسرعت آگاه گردند.

به این مطلب امتیاز دهید

نظرخود را با ما درمیان بگذارید

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

نظرات سایر دوستان

کیوان حاتمی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سایت بسیار خوبی دارید. من کارمند اداره مالیات هستم و همیشه این سایت رو مطالعه میکنم. مطالب بسیار شیرین و قابل فهم و درعین حال کامل بیان شده. مثالها و نمونه های بیان شده بشدت کاربردی و برای یادگیری بسیار مناسب است. خلاصه مشک آن است که خود ببوید. == سپاس ویژه برای شما ==

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و عرض ادب

باعث افتخار ماست که در سایت حسابدار برتر عزیزان بزرگواری چون شما داریم. از لطف شما بی نهایت سپاسگذاریم.

با سپاس فراوان

معصومه صدیقی
معصومه صدیقی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

باسلام وخسته نباشید خدمت شما همکار گرامی مطالب خوب ومفید بود ولی نگفتید که خودنان از صفر چطور شروع کردید ؟ممنون

حجت کیا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام حجت اله کیا هستم دیپلم حسابداری سال61اکنون بعدازبازنشستگی برای کمک خانواده مسؤل حسابداری دفتر فروش پروفیل هستم اوایل کارمندی چندسالی حسابدار بودم اکنون برای رفع ابهامات نیاز به راهنمایی دارم.شاد وسربلند باشید.

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام و عرض ادب

تا آنجا که برای ما مقدور باشد در خدمت شما خواهیم بود.

موفق باشید

ابوالقاسم منصوریان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با عرض پوزش منظور آموزش میباشد

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام

بله آموزش های بسیار جامعی در خصوص حسابداری در قالب کارگاه های آموزشی عملی برگزار شده است، که بزودی ویدیوهای آنها در سایت عرضه خواهد شد.

موفق باشید

ابوالقاسم منصوریان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

باسلام و احترام .
آیا شما دوره حسابرسی ودرارتباط بااین موضوع آمزش دارید؟
ممنون میشوم بنده را ارشاد فرمایید

افشین ابراهیمی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

عالی استاد بزرگوار .انشاله خداوند بهتون سلامتی بده .خیلی بزرگوارید.زکات علمتون رو هم بانشر اوون پرداخت میکنید.موفق باشید و سربلند

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام و عرض ادب

خواهش می کنم، پیام های دلگرم کننده عزیزانی چون شما باعث دلگرمی بنده در این راه است.

پیروز سلامت و پاینده باشید